Wè is d’n HKR?

De Hots Knots Rit kent een traditie van meer als een halve eeuw. In 1954 werd de eerste Hots Knots Rit verreden en verder is er geen jaar meer overslagen met de organisatie van dit evenement. Weliswaar was het weleens moeilijk om de rit per auto te organiseren. De oliecrisis van 1956/57 noopte de organisatie om slechts een z.g. “papierrit” te houden, terwijl in 1973, ook weer vanwege olieperikelen, de rit wandelend door de stad werd voltooid. Af en toe kunnen winterse omstandigheden zorgen voor wijzigingen in de oorspronkelijke route.

Enige vaste patronen voor de Hots Knots Rit

* De rit is altijd op de zaterdag voor Carnaval,
* De deelnemer dient met een versierde auto te verschijnen,
* De start is op de Parade te Oeteldonk,
* De opdrachten om de rit te rijden zijn min of meer ludiek,
* De deelnemers zijn altijd opgewekt,
* Na de finish wordt er gezellig nagepraat in de Smidse,
* In de avonduren is er een carnavaleske prijsuitreiking in Central,
* Er zijn vele prijzen in een aantal klassementen,
* De winnaars van de eerste prijs ontvangen voor één jaar de wisselemmer en voor immer eeuwige roem

De Route

Een inventieve commissie, binnen Automobielclub De Hertogrijders. het z.g. Emmer Genootschap Oeteldonk (E.G.O.) start al in september met het bedenken van de route en de in de routebeschrijving ingeweven routeopdrachten.

De route is steeds tussen de 33 en 44 km. lang en laat de deelnemers jaarlijks kennismaken met weer andere delen van Oeteldonk. De opdrachten zijn allen min of meer ludiek. U als argeloze deelnemer moet de uitzetters niet zonder meer het vertrouwen schenken, wat u misschien naar de aard van de opdracht zou willen geven.Vaak zit er een dubbele bodem in de gegeven opdracht. Wel is het zo dat de organisatie, ook al voert u de opdracht niet correct uit, u altijd weer zal leiden naar de oorspronkelijke route, zodat u ongestoord, haast als vanzelf, weer door kunt gaan met de volgende opdracht.

De tekst van de routeopdracht is geschreven in een soort dialect, wat het Oeteldonks wordt genoemd. Er wordt gesproken over bijvoorbeeld: “urste weg”; dit is “de eerste weg” en zo zijn er nog veel van zulke woorden. Hiervoor krijgt u overigens bij uw reglement een “uittreksel uit d’oeteldonkse ensiekloopedie” verstrekt.

De woorden die u echt even uit het hoofd moet leren zijn “HOTS” wat staat voor “LINKS” en “KNOTS” waarvoor “RECHTS” moet worden gelezen.

Langs de route worden controles geplaatst, vaak zijn dit oranje/witte bordjes of stickers. De in het oranje gedeelte vermelde letter dient iedere deelnemende equipe te noteren op hun controlekaart. een eventuele vermelding in het witte gedeelte is een aanvullende opdracht en dient ter plekke te worden opgevolgd. Verder staan er natuurlijk ook bemande controles, kenbaar aan een oranje vlag, Bij zo’n controle biedt u uw controlekaart ter afstempeling aan. Gegeven opdrachten bij bemande controles worden ook direct uitgevoerd.

Gezelligheid bij

 de inschrijftafel in Café CINQ
 op de Parade, tijdens het opstellen van de versierde auto’s
 tijdens de rit, door de deelnemers onderling, die elkaar de ruimte geven om de rit de rijden en weten dat deelnemen belangrijker is dan winnen.

N.B.
 Er kan slechts deelgenomen worden met personenauto’s; dus niet met legervoertuigen, bussen, motoren, enz.
 Het is, tijdens de gehele rit, niet toegestaan alcoholhoudende dranken in de deelnemende auto te vervoeren c.q. te nuttigen. Bij constatering hiervan volgt directe uitsluiting.

Het Rustspel

Sinds een aantal jaren heeft het Emmer Genootschap Oeteldonk een rust ingebouwd in de route van de Hots-Knots-Rit. Dit bevalt de deelnemers en ook de organisatie bijzonder goed.

De deelnemers kunnen even op verhaal komen, even gebruik maken van sanitaire voorzieningen en even een versnapering nuttigen ( De helft van iedere equipe, de chauffeur, onthoudt zich van het gebruik van alcoholhoudende drankjes). De rust duurt steeds 2×11 minuten en is net lang genoeg om alle frustraties van de eerste helft van de rit te vergeten en ervoor te zorgen dat het tweede deel weer helemaal met een schone lei kan worden begonnen.

De organisatie maakt gebruik van die rust om de deelnemers op een of andere manier te testen op hun vaardigheden op bepaalde gebieden.

Steeds vindt er het zogenaamde “RUSTSPEL” plaats.

Mededelingen omtrent de inhoud van het rustspel van dit jaar kunnen nog niet worden gedaan, gewoon om dat het geheim dient te blijven. De plaats waar de rust plaatsvindt kan de organisatie eveneens niet prijsgeven, alhoewel altijd de locatie was “De Lachende Vis” te Oud-Empel en er geen enkele reden is dit te wijzigen.

Het Versieren

Het is de bedoeling dat iedere auto “versierd” aan de start verschijnt. Er zijn deelnemers, die zeer veel werk van de versiering maken en eigenlijk alleen meestrijden voor de prijzen, die speciaal voor het versieren van de auto, worden toegekend.

Voor het beoordelen van die versiering is er een speciale “sjuurie” die voor en tijdens de start alle automobielen beoordeeld op hun versiering en die daarin laten meewegen of de versiering relatie heeft met het jaarlijkse thema van de Hots-Knots-Rit.

Niet iedereen is natuurlijk even inventief in de wijze waarop ze hun auto versieren, maar enige aankleding van het deelnemende voertuig mag niet ontbreken. Het is bovendien zo dat de punten vergaard door het versieren ook tellen voor de uiteindelijke eindscore van de gehele Hots-Knots-Rit. Kijkt u eens in de foto-galerij en u ziet wat de deelnemers, uit vorige jaren, bedoelen met versieren van hun auto.

N.B.
Met betrekking tot het versieren van de auto even wat richtlijnen:
 De versiering moet steeds zo zijn dat het geen gevaar mag opleveren voor de verkeersveiligheid
 De versiering mag niet te hoog zijn. Het kan voorkomen dat u b.v. een gebouw door moet rijden, of dat u een laag viaduct in de route tegen kunt komen. Versieringen hoger dan 2,40 m’ (gemeten vanaf het wegdek) is de grens. Is de versiering hoger, dan dient de deelnemer voor het uitvoeren van opdrachten soms de auto te verlaten en zich op een andere wijze te vergewissen van de inhoud van de opdracht en kan het voorkomen dat een andere route moet worden bedacht door de deelnemer.
 De versiering, op en aan de auto aangebracht, mag op generlei wijze aanstootgevend zijn. De organisatie heeft het recht om de versiering (of delen ervan) van de auto te doen verwijderen.

’t Leukste klassement ???

Zonder twijfel is het durskes-klassement het kleurrijkste, gezelligste, liefste, leukste klassement waar de organisatie prijzen aan mag uitreiken. Dit klassement is echter onderwerp van discussie geworden bij deelnemers en organisatie. Er is in het verleden geconstateerd dat auto’s van durskes-equipes weleens niet-durskes aan boord hebben en dat is natuurlijk niet eerlijk.

Om zoveel mogelijk gelijke kansen tussen deelnemende dames te waarborgen vindt de organisatie het belangrijk na te gaan of de durskes-equipes inderdaad de gehele rit uitsluitend uit durskes-dames-meisjes bestaat. Hierop zal gedurende de rit worden gecontroleerd. Indien de organisatie vindt dat een deelnemende auto niet de juiste “samenstelling” heeft, dan worden de betreffende inschrijvers niet in het speciale durskes-klassement opgenomen.

’n Verwarrings-tip

Doorgewinterde deelnemers aan de Hots-Knots-Rit weten dat de uitzetters van de rit graag stoeien met het gebruik en misbruik van woorden. Vaak gaat het erover of een in de routebeschrijving gebruikt woord na al of niet ‘Nederlands’ is. Woordenboeken geven daar niet altijd uitsluitsel over, bovendien is de uitleg in het ene boek niet hetzelfde als die van een ander woordenboek. Dit leidde er weleens toe dat er discussie ontstond of een woord wel of niet gebruikt had mogen worden.

Als organisatie van de Hots-Knots-Rit willen wij nu een eind maken aan deze onzekerheid. Wij gebruiken in een routebeschrijving alleen Nederlandse woorden, en beschouwen ook leenwoorden uit een andere taal als Nederlandse woorden, ook al suggereert de uitleg van een woordenboek wellicht het tegendeel. Een voorbeeld hiervoor is het woord “ballon”. Een volledig ingeburgerd leenwoord in onze taal. Een van de gangbare woordenboeken geeft echter aan dat “ballon” een frans woord is. Vanaf nu is het zo dat wanneer wij in het routelijstje een woord, zoals bijvoorbeeld, “ballon” opnemen, u uitkijkt naar een ballon en handelt alsof het een hartstikke Nederlands woord is. Dit geldt natuurlijk voor heel veel woorden van Engelse-, Franse-, Duitse- of welk oorsprong dan ook.

We hopen hiermee “spraakverwarring” tussen deelnemers  en uitzetters te voorkomen en duidelijkheid te vorderen.

Bron: Hots Knots Rit