Onze Club

Op een avond in september 1999, in de Oeteldonkse kroeg Jheronimus, kwam een groepje volleybalspelers op het magistrale idee om gezamenlijk iets te gaan tijdens het Oeteldonkse carnaval. Tijdens deze gezellige avond en vele biertjes later werd er meteen actie ondernomen door een soort provisorische stemformulieren te maken en deze onder de vrienden te verdelen. Hierop konden de vrienden aankruisen of ze mee wilden doen ja of nee. Deze provisorische stemformulieren, zijn naast het idee, eigenlijk de start van onze carnavalsvereniging.

Maar de vrienden vonden het niet slim om na vele biertjes het besluit om iets te gaan doen met carnaval de kroeg te nemen en besloten op een andere avond de koppen bij elkaar te steken over de oprichting van een carnavalsvereniging. Alle agenda’s naast elkaar gelegd en enkele dagen later werd er in klein appartementje besloten dat de vrienden daadwerkelijk een carnavalsvereniging zouden gaan oprichten. Er moesten natuurlijk allerlei dingen besproken worden voor de carnavalsvereniging en misschien wel het belangrijkste, er moest een naam bedacht gaan worden.

Tijdens die avond is er behoorlijk gelachen door de vrienden en zijn er duizend-en-een namen de revue gepasseerd. Maar er zat geen enkele naam bij die bij dit zooitje ongeregeld paste. Totdat er opeens door een van de vrienden “De Aardappels” werd geroepen. Op een of andere manier waren de vrienden bij het horen van de naam “De Aardappels” meteen enthousiast en tot vandaag de dag gaat onze carnavalsvereniging door het leven als “C.V. De Aardappels”.

Maar naast het bedenken van een naam horen er bij een vereniging nog meer zaken. Zo moesten er verschillende functies verdeelt gaan worden onder de vrienden en moest er een huishoudelijk reglement worden opgesteld. De eerste bestuursfuncties van “C.V. De Aardappels” werden vervuld door Joris (voorzitter) en Saskia en Annuska (beide secrtaris).

Bij een normaal bestuur zou er ook een penningmeester in functie moeten zijn, maar deze was in de beginfase niet nodig omdat de vrienden het zouden proberen zonder financiën. Verder wilde “C.V. De Aardappels” lid worden van de federatie en werd er in de eerste vergadering besloten dat carnaval gevierd zou worden in dezelfde boerenkiel en een clubsjaaltje. Deze outfit zou tevens gedragen worden op elke verjaardag van een lid, maar dat is tot op heden niet voorgekomen.

Jaarlijks zouden we ook meerdere vergaderingen beleggen en deze zouden plaats vinden in een kroeg. Wat er in de allereerste vergadering werd besproken heeft echter niet lang stand gehouden. Er werd snel er een penningmeester aangesteld om meer te kunnen ondernemen als club en er dus contributie geïnd moest gaan worden. Jurgen heeft de eer om de eerste penningmeester van C.V. De Aardappels te zijn geweest.

Sinds de oprichting ergens in september 1999 is er veel veranderd. We hebben een dagelijks bestuur, een kascontrolecommissie, Ere-leden, dassendragers, een Aardappel-uitje, een vaandel (sinds 2005) en nog wat zaken die we misschien vergeten zijn te vermelden. Tevens hebben we jaren een eigen Aardappel-bar gehad in Café Bar le Duc.

Sinds de oprichting zijn er nieuwe mensen lid geworden en hebben andere hun lidmaatschap opgezegd, maar de kern van de volleybalvrienden zijn nog steeds lid. Tevens zijn er vele nieuwe Piepers geboren binnen onze club.  Maar het belangrijkste wat er nog wel is overgebleven sinds de oprichting is dat het nog steeds een gezellige groep is die vrijblijvend gezamenlijk de carnavalsdagen doorbrengt.