Brééking nieuws

Dun Draok bij zun tijjelijke onderkome

Un paor wèke geleeje heet dun Oeteldonksche Club van 1882 ut besluit genôme dun Elfde van dun Elfde digitaol te gaon uitzende en gin fiesieke aktievieteiten in dun stad te orgaonisere. Dus nie tradiessjôneel ut volkslied zinge om 11 over 11 op dun Paraode, nie in kiel dun stad in en zo nog enkele dinge. Ôk ut carnaval in fibroearie hebbe ze al afgelast en zal gin deurgang hebbe. Da veinde wij héél errug en wij kènne daor nie meej leve. Wij zijn daorom op onderzoek uitgegaon. Wij gleuve naomelijk nie dat dit ut gevollug is van Kèronaa. Dees mèrrege hebbe wij de waore reeje achter ut afzegge van zowel dun Elfde van dun Elfde als Oeteldonk Borrelt gevonde. Wij hebbe meej dun beschermer van ons moeras gesproke, naomelijk meej dun Bossche Draok. Hij vertelde ons da de waore reeje is da carnaval nie deur gaot is da hij nie op zijn eigenste plek staot bij ut station, maor èrreges achteraf, en hierdeur ons durp nie ken bescherme tege ut kwaod van buiten af. Kèk dat veinde wij natuurlijk un betere reeje dan Kèronaa. Omdat ze in Kruikestad, Krabbegat, Kielegat en zellufs in Dommelboarzedurp ut carnaval wel hadde afgezegd wegens Kèronaa waor dun Oeteldonksche Club bang veur un grôte invaossie van buitenstaonders en omda dun draok nie aonwezig is op ut stationsplein is er dus beslôte ut féést ôk maar af te gelaste en de schuld hiervan te geve aon Kèronaa. Maor nu wete jullie dus de waore reeje. Vertel ut nie verder, want dun draok schaomt zich naomelijk. Dun draok heet ons wel belôôfd dat ie carnavalszondag in 2022 gewôôn weer op zun sokkel staot bij ut station en dat carnaval dan gewôôn deur kan gaon.

Déél 't lètste nieuws via...
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on linkedin
Linkedin