Onze Club

Èrreges op un aovond in september 1999 kwaome, in dun Oeteldonksche Ordenaoris Jheronimus, un grûûpke volleybalspeulers op ut magistraole idéé om gezaomeluk iets tijdens dun Oeteldonksche carnaval te gaon doen. Tijdens dees gezèllige aovond en héél veul biertjes laoter maokte ze proviesôrische stèmformuliere die ze onderling uitdéélde. Op dees stèmformuliere kon wôrre aongegève of ze wilde mee doen of nie. Dit is dun eigenlukke start van onze carnavalsvereniging.

Maor de vriende waore wèl zó slim om dit op un nugter môôment nogmaols te beslissen. Dus op un andere aovond enkele daoge laoter beslôôte ze nogmaols de kòppe bij mekaor te stéke over dun oprichting van un eigenste carnavalsvereniging. Zo gezéét, zo gedaon. De vriende beslôôte, èrreges in un klein kaomertje op elluf hôôg achter, dat ze daodwerkelluk un carnavalsvereniging zouwe oprichte. Maor bij in clubke heurt natuurlijk wel un naom. En dé dûûrde langer dan ut besluit

Er is tijdens die aovond veul gelache en er zijn dûûzende naome de revûû gepasseerd. Maor er zat géén enkele naom bij die bij dit zôôitje ongerégeld paste. Maor nao enkele biertjes kwam er ergens uit un donker hûûkske, daor èrreges in dé kleine kaomertje op elluf hôôg achter, un stemmeke wè “De Aardappels” riep. Dé werd metéén meej veul entosjasme ontvange en tot vandaog de dag gaot onze carnavalsvereniging deur ut léve als “C.V. De Aardappels”.

Maor as ge un clubke opricht kôôme daor nao ut bedenke van un naom nog méér zaoke bij kijke. Er moeste inééns belangrijke persône kôme zoals un veurzitterd, sekretaoris en iemand die wel meej geldzaoke kon omgaon en er moest un huishouweluk regelement worre opgesteld. De eerste veurzitterd was Joris en als sekretaoris werd metéén bezet deur un tweetal persône naomeluk Saskia en Annuska.

Maor er werd beslôte om nie op zûûk te gaon naor un persôôn die daodwerkelluk meej geld kon omgaon omdé de vrienda dachte dé ze ut wel zonder financieën deur ut léve konde gaon as clubke. De vriende wilde wél dé “C.V. De Aardappels” lid zouwe wòrre van de federásie en er werd beslôte dé ze allemaol in dezelfde boerenkiel zouwe carnavalle en dé ze als clubke te herkènne zouwe zijn aon un clubsjaoltje. Tevens werd er beslôte da diejen outfit ôk gedraoge zou wòrre op elke verjaordag van un Aardappel. Tot dit môment is dé nog niet veur gekôme.

Jaorluks zouwe we ôk méérdere vergaoderingen belègge en dé zou plaots veinde bij un ordenaoris. Wè er in dun alleréérste vergaodering is besprôke héét echter nie lang stand gehouwe. Er kwam snél un penningmeester die moest zurrige dat de leejen ook daodwerkeluk hun kontributie zouwe betaole. Deze eer was weggeléét veur Jurgen.

Sinds ut ontstaon van “C.V. De Aardappels” is er veul veranderd. Op dit môment hebbe we un daogelijks bestûûr, wordt er jaorlijks een kasketrôle uitgevoerd, hebbe we Ére-leejen, dassedraogers, een Aardappel-uitje, un vaondel in ons moeras en hebbe we un eigenste jeugdafdeling genaomd de Piepers.

Sinds ut ontstaon van onze vereniging zijn er veul nieuwe persône lid gewôrre en hebbe andere hun lidmaotschap opgezéét. Maor de kérn van dé grûûpke volleybalspeulers is nog stééds lid. Ôk zijn er veul piepers gebôre binne ons clubke. Maor ut belangrijkste bléft toch wel dé ut nog stééds un gezellig grûûpke is wé vrijblijvend gezaomelijk de carnavalsdaoge deurbrengt.

Twee-en-twintig jaor laoter en ut klupke is flink grôôter geworde. Veul piepers verder en we hebbe nog steeds plezier mééj elkaor.