Knots Equipe Hall of Fame

Sinds onze oprichting proberen wij jaarlijks op de zaterdag voor carnaval deel te nemen aan de Hots Knots Rit. De ene keer nemen wij als club deel (deelname met 3 auto’s) en de andere keer gewoon als deelnemers van onze club.Dit leuke evenement doet ons jaarlijks weer geloven dat de tocht erg makkelijk was en dat we hoge ogen kunnen gooien in het eindklassement. Enkele malen heeft de sjuurie van de Hots Knots Rit erkend dat wij de tocht goed hadden volbracht en ons hiervoor met een mooie trofee beloond. Ook komend jaar zullen wij weer ons best doen om hoge ogen te gooien.

2016 2011 2010
Lusthof Jheronimus De HotsKnots op de Versiertoer Hots-Knots van Telle en Spelle
2016 Trofee 2011 Trofee 2010 Trofee

3e Niekennonneklasse

Dewi Williams & Eric Beem

10e Niekennonneklass

Dewi Williams & Eric Beem

 3e Niekennonneklasse

3e Klassement der Durskus

Marleen Trum & Maartje Vullings-Beem