Uitleg 55e HKR 2008

Thema 55e Hots Knots Rit (2008) “Unne grôte Parade”

Aardappel-Knots-Equipe-09022011-150x1504 Nao spreekstalmeester urste weg knots
Niet alleen de alom bekende persoon met hoge hoed is een spreekstalmeester. Elk personeelslid van een circus die nummers aankondigt valt onder deze titel. Dus ook de clown op de eerste tekening was goed.

8 Nao trapeziste met vangnet hots
Trapeziste is geen vrouwelijke vorm van een trapist, maar van een trapezist: een acrobaat die zijn kunsten vertoont aan een trapeze. Dat deden beide dames op de tekeningen vol overgave. Alleen had de eerste alleen een vangnet onder zich en hield de tweede daadwerkelijk een vangnet in de hand. De eerste tekening was dus een trapeziste en vangnet en niet met vangnet. Alleen de tweede tekening leverde u geen strafpunten op.

13 Nao domteur knots
De dappere Dodo op de tweede tekening mocht je met recht een dompteur noemen, oftewel iemand die dieren africht en ze kunstjes leert. Maar voldeed degene met het vlooiencircus op de eerste tekening ook aan deze beschrijving? Iedereen die goed heeft gelezen, heeft zich hier niet druk om gemaakt en gezien dat in de routebeschrijving de letter ’d’ ontbrak. Alleen rechtdoor rijden tot aan de opvangcontrole leverde geen strafpunten op.

23 Nao verbodsbord knots
Nog vóór de eerste gelegenheid naar rechts was het grote bord met de gekantelde auto niet te overzien. Weliswaar met een stuk uit het bord, maar eenzelfde bord stond ook op de gevel van het schadebedrijf. Beide borden zijn een voorbeeld van het verkeersbord dat aangeeft dat het  verboden is om met een gemotoriseerd voertuig in te rijden. Het feit dat het bord niet rechtop stond, maakt daarbij niks uit. Dus meteen bij de eerste gelegenheid rechts was de juiste keuze.

27 Nao akrobaat knots
Volgens onze spellingsregels heet een persoon die zich staande weet te houden op een koord een acrobaat, dus met een ‘c’ en niet zoals in de routebeschrijving met een ‘k’. De eerste tekening was daarmee niet goed. Op de tweede tekening stond iemand met de naam Akrobaat. Omdat de tekst in de routebeschrijving niet tussen aanhalingstekens en in hoofdletters stond, was u niet op zoek naar een tekst maar naar een ander soort oriëntatiepunt. De heer Akrobaat voldeed volledig aan deze eisen. De tweede tekening was dus de juiste.

31 Driemaal achter elkaar bij verkeerslichte hots-knots
Bij deze opdracht leverde een gedegen kennis van het reglement u meer op dan de kunst om tot drie te tellen. Volgens punt C3 van het reglement wordt geen overbodige routeopdracht gegeven zolang praktisch niet van de richting waarin gereden wordt behoeft afgeweken te worden. Enige uitzondering is bij de tekst “passeren�?. Omdat de bovenstaande opdracht voorzien was van een nummer, was het volgens punt C4 een routeopdracht en daarmee in strijd met het reglement. Wat u moest doen is rechtdoor rijden. Niet alleen bij de drie verkeerslichten, maar ook daarna. Een rotonde met pijlen die u in de juiste richting wezen, leidde u naar de opvangcontrole.

34 Nao “PRINS AMADEIRO RICOSTO DI CARNAVALLO, RIDDER VAN HET REKSAM, HEER EN MEESTER VAN OETELDONK EN DESZELFS OMLIGGENDE WATERVRIJE MOERASSEN EN ZANDWOESTIJNEN ENZ. ENZ. ENZ.�? weg hots
Bij zo’n lange naam is het als prakkezeercommissie erg verleidelijk om een tik- of schrijffout in de routebeschrijving of op de tekening te zetten. Dit hebben we dit keer niet gedaan. Op beide tekeningen stond exact dezelfde tekst als op de routebeschrijving. Het venijn zat dit keer in het staartje. Enz. stond op de tweede tekening met hoofdletters en op de eerste met kleine. Op de routebeschrijving stond de volledige tekst in hoofdletters en tussen aanhalingstekens. Ook de laatste ENZ. stond in hoofdletters en niet in kleine letters. Volgens punt C2 van ons reglement betekent dit dat de gehele tekst op het oriëntatiepunt vermeld moet staan. Wat er niet bij staat, is dat de tekst dan ook in hoofdletters moet staan. Het maakt niet uit welk soort letters er wordt gebruikt bij het oriëntatiepunt. Beide teksten op de tekeningen waren dus goed.

40 Nao lintje hots
Niet alleen de onderscheiding op de tweede tekening was een lintje, ook een klein strookje stof mag zich zo noemen. Laat dit nu ‘toevallig’ te zien zijn geweest op de eerste tekening.

46 Nao waardeloze onderscheiding hots
Was de vetleren medaille op de eerste tekening werkelijk een waardeloze onderscheiding? Voor de verknochte hots-knots rijders zeker niet. En ook heeft het lapje leer altijd nog een kleine waarde vanwege het materiaal. Maar dat gold ook voor de onderscheidingen op de andere twee tekeningen. Wie echter het woordenboek erop na zou slaan, zou bij ‘vetleren medaille’ lezen dat dit gekscherend een benaming is voor een waardeloze onderscheiding. Volgens deze redenatie was toch de eerste tekening al goed.

Spelleke tijdens de rust in de Lachende vis

Op het deel van de Parade dat op de foto stond aangegeven, stonden ten tijde van de hots-knots-rit 140 bomen.

58 Nao jongleur urste weg hots
Bij deze opdracht gold dat de aanhouder wint. In dit geval de aanhouder in het opzoeken van begrippen in het woordenboek. Een jongleur is namelijk een evenwichtskunstenaar oftewel een equilibrist. Wie dit woord nogmaals opzocht, kon lezen dat een equilibrist ook een koorddanser is. Daarmee voldeed de koorddanser op de eerste tekening aan de opdracht.

61 Nao “DLW�? knots
Het eerste bord DLW dat u tegenkwam, stond links van de weg. Volgens het reglement mag een DLW zowel links als rechts van de weg staan. Was dit bord daarmee het oriëntatiepunt dat u zocht? Helaas niet. In de opdracht ging het om de tekst “DLW�?. Omdat er niks onderstreept was en de tekst linksstaand ook ontbrak, moest het opschrift rechts van de weg staan. Het eerste bord moest u dus negeren. Verderop stond een tweede DLW, nu wel rechts van de weg.

66 Nao kikvors en kwakbollen hots
Een kikvors is een ander woord voor een kikker en kwakbollen zijn z’n nazaten, oftewel kikkervisjes. Dit alles was te vinden op de tweede tekening. Niet iedereen heeft deze tekening gezien omdat ze de duiker met kikkervisjes op de eerste tekening al juist vonden. Maar dat was een kikvorsman en geen kikvors.

77 Nao joker urste weg knots
Ook de prakezeercommissie gaat met zijn tijd mee en verdiept zich in een van de paradepaardjes van deze tijd, de computer. Googlen om aan geschikte opdrachten te komen levert wel eens een idee op. Zo blijkt een zoekkarakter zoals het sterretje oftewel de asteriks ook een joker te heten. De eerste tekening met de computer hing er dus niet voor joker bij.

82 Nao pias urste weg knots
Een pias of paljas is niet alleen een trekpop zoals op de tweede tekening stond, maar ook een strobed voor bijvoorbeeld een paard. Deze was op de eerste tekening te zien.

85 Nao glasbak, dweil, gieter, emmer, zwabber en mattenklopper hots
Op de route hingen twee tekeningen met ongeveer dezelfde schoonmaakartikelen erop. Op de eerste tekening ontbrak alleen de glasbak. Degenen die dit gezien hebben en de tweede tekening goed vonden, zagen één ding over het hoofd. De eerste tekening hing op een grote glasbak. Alle onderdelen van de opdracht waren bij de eerste tekening al aanwezig. Toch zagen degenen die na de eerste tekening links ging nog iets over het hoofd. Zo’n glasbak is wel groot, maar staat nog steeds los op de grond en is daarmee een los oriëntatiepunt. Dus alleen linksaf na de tweede tekening was goed.

86 Nao gerst en hop knots
Over de ingrediënten van gerstenat hoeven we de meeste rijders niets uit te leggen. Het gerst op beide tekeningen was voor de meesten overduidelijk, evenals het hopplantje op de tweede tekening. Minder mensen wisten dat de vogel op de eerste tekening ook een hop was.

Nao vraagteken urste weg knots
Als eerste kwam u een oranje-witte sticker tegen met alleen een vraagteken. Niet iedereen had in de gaten dat dit het gezochte oriëntatiepunt was. Zij gingen niet meteen rechts maar reden door tot de tekening van een dame in een moeilijke gymnastische pose, genaamd vraagteken.

97 Nao piccolo urste weg knots
Dat een piccolo een blaasinstrument is, weet waarschijnlijk iedereen. Maar hoe ziet zo’n ding eruit? Er kwamen verschillende blaasinstrumenten op de tekeningen voorbij. Maar een piccolo zat er niet bij. Wel een klarinet en een dwarsfluit. Op de derde tekening stond een liftboy. Dit is  geen muziekinstrument, maar wel een andere benaming voor piccolo. Na de derde tekening rechts was dus de juiste keuze.