Uitleg 56e HKR 2009

Thema 56e Hots Knots Rit (2009) “Hots-Knots…keinderspel”

Aardappel-Knots-Equipe-09022011-150x1502 Nao steltloper knots
Op de eerste tekening loopt er iemand op blikken. Dat is wellicht net zo moeilijk als op stelten lopen, maar het is geen steltloper. Stelten zijn houten palen en geen blikken.

De term “Steltlopers” is daarnaast een verzamelnaam van verschillende vogelfamilies. Deze steltlopers zijn weer een deel van de Steltloperachtigen. Op de tweede tekening staat een kluut. Dit is vogel die behoort tot de steltloperachtigen, maar niet tot de steltlopers. Dus ook de tweede tekening was fout.

Alleen de derde tekening bevat een correcte steltloper. Eentje op van die houtere paolekes.

6 Nao H”180” urste weg knots
Het eerste huis met huisnummer 180 ligt niet aan de bereden weg waarop jullie hots-knots-karren rijden, maar aan een secundaire weg ervan. Volgens punt B.1. uit ons technisch reglement geldt een oriëntatiepunt echter alleen als deze aan de bereden weg ligt. Dus ook het huisnummer telt niet mee. Degenen die doorrijden, vinden iets verderop een tekening met een correct huisnummer 180.

9 Nao speeldoos knots
Niet alleen de muziekdoos met de ballerina op de tweede tekening is een speeldoos. Ook een doos die is bedoeld voor speelgoed is volgens Van Dale een speeldoos. En die staat op de eerste tekening. Dus knots na de eerste tekening is de juiste keuze.

13 Nao dames en herenfiets knots
Degenen die zoeken naar een damesfiets en een herenfiets worden danig op de proef gesteld. Zij moeten eerst enkele tekeningen trotseren met geen enkele fiets of alleen de herenvariant. Uiteindelijk worden ze pas bij de derde tekening in woord en beeld beloond met beide fietsen. Maar helaas ook met dertig strafpunten. Wie goed leest, ziet dat in de routebeschrijving achter dames geen koppelteken staat. De opdracht is dus om te zoeken naar meerdere personen van het vrouwelijke geslacht en naar een herenfiets.

Op de eerste tekening die aan de paal van een verkeersbord is bevestigd, staan alleen twee dames. De tweede tekening toont twee dames op een herenfiets. Deze tekening is in elk geval goed. Maar iedereen die deze tweede tekening kiest, krijgt toch ook dertig strafpunten. Want het verkeersbord waarop de eerste tekening hangt, is een wit bord met daarop een (gestyleerde) herenfiets Bij de eerste tekening zijn dus zowel de dames als de fiets al aanwezig.

Sommigen hebben wel de herenfiets op het verkeersbord gezien, maar hebben die niet meegeteld omdat boven de routebeschrijving een opmerking stond dat plaatjes op borden genegeerd moeten worden. Deze opmerking is echter alleen bedoeld voor opdrachten waar het oriëntatiepunt een opschrift is. We zullen dit volgend jaar nog duidelijker omschrijven.

17 Nao puzzlestukje knots
Op de muur van een gebouw is overduidelijk zo’n stukje te vinden. Om het nog makkelijker te maken, staat het er zelfs bij geschreven. Helaas voor degenen die hierna knots gaan, is dit toch fout. Puzzle is een buitenlands woord en mag volgens het reglement (zie pagina 3 van het reglement) niet worden gebruikt in de routebeschrijving. Het Nederlandse woord is puzzel. Dit is dus een opdracht die reglementair niet uit te voeren is. Het enige juiste wat men kan doen, is de weg rechtdoor te volgen tot aan een opvangcontrole. Deze zorgt ervoor dat men via een nieuwe opdracht weer verder kan.

20 Nao pijl en boog urste weg knots
Helemaal aan het einde van de straat hangt het embleem van de firma Hagemeyer. Dit is een boogschutter met in zijn handen een pijl en boog. Maar ook eerder zijn er al veelvuldig pijlen en bogen ‘in het wild’ te zien. Pijlen op borden en pijlen boven op de daken. En ook bogen in ramen van huizen of in de daken van bushokjes. Reden genoeg dus om eerder knots te gaan.

23 Nao kameel knots
Iedereen die bij de tekening van de kameel uitkomt, heeft waarschijnlijk niet gezien dat de bewoner van een van de huizen ervoor creatief bezig is geweest. Hij of zij heeft een kameel van klei of gips gemaakt en deze naast de voordeur aan de muur gehangen. Degenen die na deze kameel knots gaan, ontlopen 30 strafpunten.

26 Nao drommedaris (linksstaand) hots
De Drommedaris is een oude toegangspoort in Enkhuizen. Vanwege de overeenkomst met het bultige woestijnschip heeft dit gebouw die naam gekregen. Maar in Enkhuizen kennen ze hun spellingsregels niet goed. Het beest dat zo nauw verwant is aan de kameel heeft niet alleen maar één bult maar ook maar één letter ‘m’ in zijn naam. Omdat in de routebeschrijving twee keer de letter ‘m’ is gebruikt, zijn alle tekeningen van dieren zoals de kameel, dromedaris of lama (oftewel schaapkameel) niet goed.

Die vuurtoren ligt beslist niet aan onze route. Enkhuizen ligt daarvoor net iets te ver weg van Oeteldonk. Er is dus geen enkel oriëntatiepunt te vinden dat aan de opdracht voldoet. Een opvangcontrole zorgt ervoor dat de zoektocht naar die drommedaris gestaakt kan worden.

Op het overzicht met alle tekeningen uit de rit staat overigens wel een tekening van de Drommedaris uit Enkhuizen. Deze is echter niet opgenomen in de route.

30 Nao muis hots
De eerste tekening laat een rat zien die over een hand loopt. Op de tweede tekening staat een korenwolf. Beide dieren zijn geen muis. Op de derde tekening staat een computermuis. Deze tekening is goed. Maar de eerste is toch beter, want het gedeelte van de hand onder de duim heet ook muis en dat deel is duidelijk zichtbaar. Dus de enige juiste beslissing is om meteen na de eerste tekening hots te gaan.

36 Vraag: op welke datum zal de 57e Hots-Knots-Rit plaatsvinden?
Is het antwoord op bovenstaande vraag 13 februari 2010, dan gaat u knot
Is het antwoord op bovenstaande vraag 20 februari 2010, dan gaat u hots

Deze opdracht is een kwestie van weten, of anders iemand proberen te bellen die het wel weet. Dit laatste is overigens veelvuldig gedaan. Het juiste antwoord is 13 februari 2010.

Uiteraard zien wij U dan weer gaarne aan de start.

43 Nao zweefmolen knots
Vroeger hebben we allemaal wel eens in een zweefmolen gezeten op de kermis. Zo’n zweefmolen is te vinden op de tweede tekening. Maar ook het turntoestel op de eerste tekening is volgens Van Dale een zweefmolen.

47 Nao ratel hots
Gelukkig hebben we alleen getekende ratels in de route opgenomen. Dat is wel zo rustig voor de buurt. Zowel de ratels aan de staart van de slang op de eerste tekening als de ratel op de tweede tekening zijn goed. Maar het is in een routeomschrijving altijd de bedoeling om de opdracht zo snel mogelijk uit te voeren. Vergelijk het maar met een beschrijving die je van iemand krijgt als je niet weet waar hij woont. Als hij daarin aangeeft om na de kerk de eerste weg links te gaan, ga je ook na de eerste kerk die je tegenkomt links en niet pas bij de tweede of derde kerk. Dus is alleen de keuze om na de eerste tekening hots te gaan de juiste.

48 Nao schommel (linksstaand) knots
De schommels in het speeltuintje links van de weg zijn niet te overzien. Net zomin als de schommel op de tekening die al eerder in de straat te zien is. Het gaat hierbij niet om de schommelstoel, maar om de meer dan volslanke vrouw die erin zit. Een dame met een fiks aantal maatjes meer wordt spottend ook wel een schommel genoemd vanwege de schommelende manier waarop ze zich voortbeweegt. Na deze tekening knots levert dus geen strafpunten op.

53 Nao ezeltje prik urste weg hots
Volgens Van Dale wordt het spelletje waarbij de ezel telkens wordt gepijnigd met een spits voorwerp geschreven als “ezeltje-prik”, dus met een koppelteken. Beide tekeningen zijn daarmee fout. Rechtdoor rijden tot aan de opvangcontrole is de enige juiste keuze.

58 Nao mobiel hots
Een mobiel of mobile kennen we allemaal nog wel uit onze kindertijd. Het is dat vervelende ding dat boven de wieg of de box hangt. Elke keer komt er weer datzelfde irritante deuntje uit. Zelf uitzetten kan niet, want het hangt net te hoog, waardoor je er niet bij kunt. Dit mobiel is op de tweede tekening te zien.

Tegenwoordig kennen we de term “mobiel” ook als een ander vervelend ding dat zich telkens weer met een irritant deuntje laat horen en dat je niet op tijd uit kunt zetten omdat het te ver in je te strakke broekzak zit. Juist, de mobiele telefoon. Deze is op de eerste tekening te zien. Is daarmee de eerste tekening goed? Helaas voor degenen die deze tekening kiezen, deze is fout. Volgens Van Dale is de juiste benaming van zo’n telefoon echt alleen maar “mobiele telefoon”.

Een derde tekening van een Mobiel tankstation hebben we niet meer opgehangen, maar is wel te zien op de lijst met tekeningen.

61 Nao rammelaar knots
De rammelaar zoals die op de tweede tekening staat is door vrijwel iedereen meteen herkend. Maar ook op de eerste tekening is een rammelaar te zien. Op de tekening staat Nijntje Pluis, het bekendste konijntje van Nederland. En ook haar vader en moeder zijn van de partij. Nu wordt een mannetjeskonijn ook een rammelaar genoemd. Dus met vader Pluis staat er op de eerste tekening ook al een rammelaar.

62 Nao box urste weg hots
In Oeteldonk heet een broek ook wel een boks. Dit klinkt hetzelfde als box, maar daarmee is het dat nog niet. De eerste tekening van een man in een grote broek is dus fout. Op de tweede tekening is duidelijk wel een goede babybox te zien.

Toch krijgen degenen die bij de tweede tekening hots gaan 30 strafpunten. De eerste tekening hangt namelijk op de deur van een garagebox en men passeert meerdere boxen voor het stallen van b.v. auto’s.

Sommigen hebben beide tekeningen genegeerd omdat ze vinden dat een box Engels is en dus een buitenlands woord. En dat mag niet volgens ons reglement. Van oorsprong is dit ook het geval. Maar volgens het woordenboek is box alleen ontleend aan het Engels en daarmee inmiddels een Nederland woord. Wanneer er in het woordenboek staat dat het een Engels woord is, is de opdracht niet uit te voeren en zou men rechtdoor moeten rijden tot aan een opvangcontrole.

67 Nao tut knots
Volgens de Dikke van Dale is een tut niks anders dan een fopspeen. Op de route hangen drie tekeningen. De eerste toont alleen een kind met een doekje. De tweede een fopspeen en de derde een bijtring. Alleen de tweede tekening voldoet aan de opdracht.

69 Nao fop (linksstaand) hots
Ook fop is een ander woord voor fopspeen. De drie tekeningen van de tut passeren nog een keer in omgekeerde volgorde de revue. En ook nu weer is alleen de tweede tekening de juiste.

72 Urste weg hots
Nog voordat de eerste tekening bij opdracht 67 in beeld is, komt iedereen op een punt waar de weg rechtdoor een doodlopende weg is. Er is ook een weg naar links. Het einde van de weg rechtdoor is niet te zien en daarom is het kenbaar gemaakt met het verkeersbord ‘doodlopende weg’ dat rechts van de weg staat. En omdat een doodlopende weg volgens artikel A.3. van het technisch reglement geacht wordt niet aanwezig te zijn, is dit dus voor ons gewoon een bocht naar links.

Iedereen komt bij opdracht 72 opnieuw op ditzelfde punt, maar nu van de andere kant. Hierdoor is er een weg naar links en naar rechts. Van het verkeersbord aan de weg naar links is nu alleen de zijkant zichtbaar. Daarmee is niet duidelijk zichtbaar dat het om een doodlopende weg gaat en telt deze weg gewoon mee. Het feit dat het bord eerder in de route wel zichtbaar is geweest, telt niet meer mee. Op dit punt kan de opdracht om hots te gaan dus gewoon worden uitgevoerd.

78 Nao slab hots
Een slab is een doekje dat meestal bij kinderen wordt omgebonden om te verhinderen dat ze op de kleren knoeien. Maar niet alleen voor mensen hebben we een slab uitgevonden. Ook bij huizen kennen we een slab. Dit is een stuk lood dat in de muur is verwerkt om (regen)water tegen te houden. Aan de huizen in de straat zijn veelvuldig van deze loodslabben te vinden. Dus meteen de eerste gelegenheid hots is de enige juiste actie. En dat is nog voor de tekeningen met een kleine haring oftewel een slabbe en eentje met een anti-knoeidoekje.