Uitleg 59e HKR 2012

Thema 59e Hots Knots Rit (2012) “WOW (Wijs Op Weg)”

Aardappel-Knots-Equipe-09022011-150x150Punt 3:
De eerste wijzer die je voorbij kwam was een windwijzer op een dak, direct nadat je linksaf was gegaan. Dat was meteen de juiste wijzer; de verderop aangebrachte tekeningen deden er eigenlijk niet meer toe.

Punt 6:
Afbeeldingen van een hand met wijsvinger waren er meerdere te vinden op de logo’s van de scholen, Onze eerste tekening met een hand duidelijk zonder wijsvinger had slechts het doel om je af te leiden.

Punt 11:
Op de eerste tekening bleek geen onderwijzer aanwezig. De geschetste persoon was een rechter, dus door naar tekening twee, waar wel een onderwijzer stond les te geven.

Punt 15:
Op die “onderwijzerstekeningen” stond een aanwijzend voornaamwoord en wel op de eerste tekening, aldus na die tekening rechtsaf.
N.B. Achteraf kwamen we als organisatie tot de conclusie dat de punten 11 en 15 niet geheel zo waren, zoals we ons dat hadden voorgesteld. Punt 11 laat als eerste een rechter zien. Een rechter deelt, evenals een onderwijzer, kennis aan een ander mee. Bij punt 15 hadden we het over een aanwijzend voornaamwoord en daarbij zijn we gestruikeld over de begrippen ‘betrekkelijk’ en ‘aanwijzend’. Reden om deze twee punten te neutraliseren. Gelukkig bleven de klasseringen voor alle prijswinnaars gelijk en traden er in de einduitslag slechts marginale verschillen op.

Punt 22:
Die wijsneus vinden was niet zo’n probleem, die stond al op de eerste tekening. Na die tekening moest je dan wel meteen de eerste gelegenheid hots kiezen en dat was een parkeerterrein en niet de direct daarop volgende weg.

Punt 28:
Een notenladder bestaat niet. Zelfs een ladder gemaakt van notenhout is geen notenladder. Als zoiets niet bestaat dan rij je door totdat er een controle komt, die zegt met welk punt van de routebeschrijving er moet worden doorgegaan.

Punt 33:
Muziek kan op veel manieren worden genoteerd. De eerste tekening voldeed niet aan de criteria. de daarop volgende wel. Dus mogelijkheid twee was juist en de daarop volgende tekening was er om alleen nog wat verwarring te scheppen.

Punt 40:
Na een zonnewijzer knots gaan zou goed zijn geweest; na een zonnenwijzer kan dat niet want dat is niks. Doorrijden totdat een opvangcontrole zegt dat je door dient te gaan met een volgend punt dat was daar het devies.

Punt 44:
Een maanwijzer, duur gezegd een epactum, stond afgebeeld op de tweede tekening.

Punt 48:
Een sterrenwijzer is helemaal niets, als het geschreven is zoals in de routebeschrijving. Hier was dus het devies: doorrijden en wachten een aanvullende opdracht.

Punt 54:
De tekst bij deze opdracht was niet conform het reglement. Op het bord rechts van de weg stond veel meer vermeldt. Dus had er bijvoorbeeld moeten staan “P DE ENZ.”. Links van de route stond op het café de tekst “DE LACHENDE VIS”, doch een links oriëntatiepunt mag slechts gebruikt worden wanneer het punt in de routebeschrijving is onderstreept, want dan mag het zowel links als rechts van de route voorkomen, of wanneer er achter vermeld is (linksstaand). Hier moest dus De Lachende Vis gewoon worden voorbij gereden en kon verderop in Oud-Empel de controle “Y” worden genoteerd. Die controle adviseerde te keren en alsnog de auto te parkeren om van de rust te genieten. Overigens behaalde slechts één equipe deze controle. Vervolgens was er tijdens de rust ut spelluke. Enige handigheid om het balletje in een gaatje te kunnen krijgen was ervoor nodig. Ook enig geluk aan je zijde was welkom

Punt 56:
Hier werd niet gevraagd om om het trafokastje heen te lopen, maar je zou gewoon om je eigen auto dienen te lopen en dus het kenteken ervan noteren. Echter ook dat was niet de bedoeling, daar wij ooit bepaald hebben dat losse punten niet meetellen. Een auto is zo’n ding, dat niet aard- of nagelvast is verbonden met Moeder Aarde.
Helaas hebben wij als uitzetters en jullie als deelnemers geen plezier gehad van deze opdracht en wel omdat de tekst achter op het bouwsel al snel bleek te zijn verdwenen. We hebben deze opdracht geneutraliseerd.

Punt 66:
We toonden wel zeer exotische verkeersborden, doch het feit we ze konden tekenen bewees dat het (vanaf dat moment) bestaande verkeersborden waren geworden.

Punt 70:
De eerste wegwijzer stond op een tekening en was een gids die je van alles kon vertellen, deze gids had ook een reisgids in de hand: een wegwijzer dus, en zodoende kort na die tekening gewoon linksaf gaan. De daaropvolgende tekening van wegwijzers was mooi doch behoorlijk overbodig.

Punt 75:
Op een soort van einde weg is een mooi pleintje. Door zoveel mogelijk rechtdoor rijden kon je dit pleintje ‘ronden’ en ging je linksaf zonder een werkelijke richtingsverandering te hoeven doen.

Punt 78:
Na een verkeersbord dat doodlopende weg aanduidt. Dat verkeersbord stond ‘gemonteerd’ op een fraai beschilderde garagedeur. Een bordje “DWL” trachtte je slechts op het verkeerde been te zetten.

Punt 81:
De vermelding 30 op een verkeersbord dient in de routebeschrijving tussen aanhalingstekens te zijn geplaatst om als aanduiding mee tellen. In dit geval dus negeren en doorrijden tot een controle zegt door te gaan met punt 84.

Punt 84:
Eerst kwam er een verkeersbord, verkeerd dus en daarna een verkeerbord; zijnde een bord dat gebruikt wordt bij het spel triktrak. Als dat ook werd gemist dan volgde nog een controle met een ‘doorgaan met 85’ opdracht

Punt 90: Vanaf hier maakten we het voor de deelnemers gemakkelijk door, tot en met punt 107, uitsluitend opdrachten als ‘urste weg hots, of urste, soms twidde weg knots’ te hanteren. Vergissingen zijn natuurlijk mogelijk, doch daarvoor hadden we enige controles geplaatst, die je weer op de juiste route hielpen. De daar aanwezige bemande controle stond strategisch opgesteld en moest tweemaal worden aangedaan.

Punt 109: Een stafkaart is geen stads/wijkplattegrond en ook geen ansichtkaart van Sinterklaas met staf, nee dat is een topografische kaart voor militaire doeleinden.

Punt 113: Dat tomtom een Surinaams gerecht is met zoiets als balletjes van gestampte banaan, die worden toegevoegd aan pindasoep zal toch eenieder wel bekend zijn? Of toch, niet misschien want velen reden door en vonden een tamtam en of zo’n nieuwerwets ding voor in de auto; met de merknaam TomTom.

Tekeningen HKR 2012