Uitleg 60e HKR 2013

Thema 60e Hots Knots Rit (2013) “De Grôôte Schôônmaok”

Aardappel-Knots-Equipe-09022011-150x150Punt 3:
Er had moeten staan “terpentine”, dat stond er niet; dus doorrijden totdat controle “A” je weer terugbracht op de route.

Punt 6:
Een tobbe is een ‘houtere’ vat, dus geen zinken/gegalvaniseerde exemplaar. De 2e tekening was de juiste. Deed je het juist dan werd controle “C” niet gehaald.

Punt 11:
Dat teiltje aan de muur was echt een vast punt netjes met ijzerdraad vastgemaakt. Doorrijden tot bij de buitentekening leidde tot het halen van foutcontrole “D”.

Punt 15:
Er zat koper aan deuren en zilverpoets op de eerste tekening, dat leek ons voldoende. Dus controle “F” was hier de beloning.

Punt 19:
Een poets is een grap en die stond op de eerste prent en werd gewaardeerd met een controle met de letter “G”, na de tweede tekening kreeg men controle “H”, dus fop. Even verderop werd iedereen weer op het juiste spoor gebracht door een controle “J” die aangaf door te gaan met punt 21 van de routebeschrijving.

Punt 23:
Er konden meerdere trappen gevonden worden in of aan panden in de Europalaan, als je doorreed tot een tekening met een huishoudtrap dan was je gewoon te ver doorgereden. De controle “K” meldde dan hoe de route diende te worden vervolgd.

Punt 27:
Voor het eerst in de Hots-Knots-geschiedenis kwamen de deelnemers in de Bossche wijk de Groote Wielen. Dat zal wel niet voor het laatst zijn, want er zijn leuke mogelijkheden voor de uitzetters. Hier moest gekeken worden naar stoffer en blik. Het eerste setje stoffer en blik stond parmantig achter het raam van een woning. Het
blik was van kunststof, maar heet dan toch nog wel blik. Mogelijkheid twee was een tekening met daarop een stoffer en een frisdrank-blikje en verderop was het ook nog mogelijk om na een foto van een blikken blik samen met een handveger(stoffer) de opdracht uit te voeren. Mogelijkheid één was dus de juiste en je haalde dan de
controles 1-2-3. Had je een of meer van die controles niet dan was dat een fout.

Punt 31:
Even erna vroegen we om urste weg knots te gaan. De eerste keer om rechts te gaan was “gedwongen” door een verkeersbord, die de richting aangaf. Even daarna moest je echt rechtsaf en werd je dan verblijd met een controle “L”, die aangaf om te keren (HK) en de route te vervolgen met punt 31.

Punt 37:
In de Valeriaan te Empel kon je twee tekeningen aantreffen. Op de eerste tekening stond een persoon met zo’n uitbundige haardos dat men dat een ragebol noemt. Indien je dat goed vond dan werd dat beloont met controle “R”

Punt 42:
Dit onderdeel van de routebeschrijving zou enige beroering brengen vermoedde de organisatie en dat bleek achteraf ook. De opdracht “wc en badeend” is:
a. niet een wc-eend en een badeend, want achter wc stond geen streepje.
b. niet een badeend in een urinoir (het gebruik ervan is duidelijk anders als van een wc)
c. wel een badeend in een wc; want wc is (zegt het woordenboek) geen afkorting, maar is geworden tot een echt woord.
Als je het daar juist deed dan haalde je controle “W” en niet de opvanger “S”, of foutcontrole “T”.

Punt 45:
Sop behoeft niet sterk schuimend te zijn, het is ook zeepwater, zeewater, water, vocht. Dus de vloeistof in emmer één was oké. Controle “P” was de beloning.

Punt 50:
Direct voor de rust was nog een controle ingebouwd, precies dezelfde grap als vorig jaar werd gehanteerd. Op de tekst “De Lachende Vis” diende te worden gereageerd. Deze tekst stond op een bord vergezeld door veel meer tekst en mocht daarom niet worden gebruikt. Doorrijden dus en verderop een keercontrole “E” ophalen. Vorig jaar deed één deelnemer dat correct en dit jaar deden enige deelnemers meer dat juist. Het volgend jaar zal het toch wel lukken om deze opdracht naar behoren uit te voeren?

Punt 61:
Opdracht was: na doodlopende weg hots. De deelnemers kwamen een weg tegen met een verkeersbord aanduidende doodlopende weg, even verder hadden was er nog een weg dooplopend verklaard door er een bordje DLW te plaatsen. De opdracht kon echter niet uitgevoerd worden. In het reglement staat dat een doodlopende weg geacht wordt niet aanwezig te zijn. Na iets wat er niet is kun je niet handelen; dus doorrijden toch de opvangcontrole “Z”, die meedeelde door te gaan met punt 62. Bovendien stond daar om de hoek een bemande controle, die stempel “11” drukte op de controlekaart.

Punt 64:
Hier moest gehandeld worden na een zinken emmer, dus geen houten, met een dweil in de kleuren rood-wit-geel (en dat mocht ook in een andere volgorde)

Punt 67:
Bij dit punt ging het niet zozeer over de tandenborstel, het was wel duidelijk dat de echte borstel op de tweede tekening voorkwam. Het gevaar school in het gebruik van de weg waarin een bordje “DLW” was geplaatst. Hier was nog een bordje bijgeplaatst dat verviel na punt 66. Inderdaad slechts dat bordje verviel en het bord met tekst “DLW” zeker niet. Wanneer je dat niet doorhad haalde je fopcontrole “T”.

Punt 71:
De opdracht met een veger was niet te ingewikkeld; iemand die veegt is ook een veger. Controle “V” haalde men na bij de eerste veger te hebben gehandeld.

Punt 75:
Bij de zwabber was de tweede tekening de juiste en kon controle “S” genoteerd worden.

Punt 78:
Velen zagen over het hoofd dat er een foutje in de tekst van het woord “huisnummer” was gemaakt; er stond n.l. “huisrummer”. Je kunt hier niet handelen dus doorrijden en via de controle “R” met de melding doorgaan met 80 de routebeschrijving vervolgen.

Punt 83:
In een tuin stonden een groene en een grijze kliko, dat zijn echter losse punten en die moeten genegeerd worden. De tekening was van een container, niet zijnde kliko; dus eveneens negeren. De foutrijders haalden een “K” of niets, de goedrijders haalden de opvanger “L” en gingen daar door met punt 84.

Punt 87:
Met die afvalstoffen ging het bijna fout. Spul om magerder van te worden horen niet in het rijtje afvalstoffen. Als je dat wel vond haalde je controle “A”. De tweede afbeelding was plots verwijderd van achter een raam en inderhaast werd een andere prent op een raam geplakt. Voor sommigen was dat verwarrend. Meteen toen de
organisatie bemerkte dat wellicht deelnemers hierop konden gaan doorrijden en in de achterliggende woonwijk zouden gaan ronddolen is er een extra controle geplaatst; controle “L”, met de opdracht HK en doorgaan met punt 90. Deze controle bleef bij het rekenen ‘neutraal’.

Punt 96:
Troep is heel veel, gekozen werd voor een troep van de scouting en een troep honden. Het eerste was meteen goed en leverde controle “O” op.

Punt 99:
Rommel is rommel, maar ook een duitse veldmaarschalk. Alleen moet die woestijnvos er niet uitzien als zijn opponent Montgomery. Doorrijden naar de tweede tekening leverde de controles “C-O” op.

Punt 105:
Borstels zijn de meerdere plukjes haar op een borstel. Dus de eerst getekende borstel had borstels en zorgde voor controle “B”, die even later nog eens werd aangedaan.

Tekeningen HKR 2013