Uitleg 62e HKR 2015

Thema  62e Hots-­Knots-­Rit (2015) “tusse Qietsj en Qunst”

Aardappel-Knots-Equipe-09022011-150x150Graag willen we, het Emmer Genootschap Oeteldonk (EGO), vertellen hoe wij het zagen m.b.t. de grappen grollen van de zeer goed verlopen 62e Hots-­Knots­-Rit.

Punt 3:
Bij de eerste tekeningen konden we als uitzetters gebruik maken van de omgeving. We zaten in de componistenbuurt, dus wat is er dan handiger dan kunst van de muziek erbij halen. In de Verdistraat deden we dat met een tekening van iemand, die las in een blad (magazine) dat over muziek ging. Da’s volgens ons geen bladmuziek. Even verder was er een tekening met erop duidelijk de partituur van een of ander muziekstuk en dat vonden wij wel juist. Controle “A” was fout, controle “F” was goed.

Punt 6:
Verder in de muziekwereld gingen we met strijkers. Echter tekening 1 daarop stond iemand te strijken en dat is ook een strijker. Tekening 2 was een afbeelding van gevaarlijke rotjes zonder lontje, en een derde tekening was er met een violist. Allemaal strijkers dus, maar alleen de eerste was juist. Controle “K” werd behaald als je juist reed, “B” en “Z” waren de fopcontroles.

Punt 12:
Daarna vroegen we te handelen na een blazer. Op de tekening stond man met contrabas, keurig gekleed in een “blazer”. Dat woord, later komen nog enkele van die woorden, is in onze taal een z.g. “leenwoord” en wordt door o.a. D.v.D beschouwd als een Nederlands woord. Dus tekening 1 was direct de juiste. Als je wat verder doorreed stond er op een tekening nog iemand op en instrument te blazen. Bij juist handelen behaalde je geen controle; handelen na tekening 2 bezorgde je de foute controle “L”.

Punt 18:
Hier ging het over de opdracht “na vlerk en vleugel”. Wel op tekening 1 zat Pietje Bel, een vlerk van een knaap, te spelen achter een vleugel. Duidelijk dus dat tekening 1 juist was. Twee opvolgende tekeningen konden u wellicht nog op een verkeerd been zetten. De juiste controle was “D” en de “V” stond door tegenover als fopper.

Punt 23:
Hoe verzinnen ze het? Wat is nu een ongetekende tekening. Wij vonden tekening 1, zijnde een maagdelijk wit papier, met slechts de handtekening erop van de tekenaar, de juiste afbeelding. Geen controle halen was hier het juiste. De controle “S” en “N” was incorrect.

Punt 29:
Kwast en ezel, dat kan toch nauwelijks leiden tot vragen? De ezel op tekening 1 had een fraaie staart, met als eindpunt een mooie kwast. Links afslaan bij de eerste tekening leverde de juiste controle “T”.

Punt 31:
Daarna kwam je langs Basisschool Jeroen Bosch, die school is nooit van die bekende schilder geweest, noch heeft hij daar ooit les gehad. De opdracht kon niet uitgevoerd worden, dus doorrijden en wachten op een z.g. opvangcontrole; dit was controle “H” en die meldde om door te gaan punt 32 van de routebeschrijving.

Punt 33:
Pallet met kwasten is wat anders als een pallet met kwasten. Pallet is ook weer een leenwoord. De eerste route werd gecontroleerd met een “J”, die dus fout was.

Punt 37:
Als je vanuit Hintham naar de Graafsebaan rijdt is de eerste voorrangsweg de z.g. secundaire weg. Die moest je berijden en kreeg daar een controle “M” met 1R en doorbaan met 38.

Punt 40 & punt 44:
Na geruime tijd en neutrale route te hebben gevolgd, bracht de routebeschrijving de deelnemers naar de Groote Wielen. Daar gaven de straatnamen aanleiding om het te hebben over koren en over een dirigent. De eerste tekening van korenschoven liet duidelijk zien dat dat ook koren is. Met de dirigent en zijn baton was dat even anders; een baton is ook een balkje, een verkleinde uitgave van een onderscheiding, op de jas van b.v. een militair. De eerst dirigent had zo’n baton op zijn jas. Hier was het zaak de controles “P” en “X” niet te halen.

Na een snelle blik op het Maximakanaal werd, vaak met enige tijdsoverschrijding, de rust in de Lachende Vis bereikt.

Punt 53:
Daar stond in de routebeschrijving gewoon “eerste weg links”, we doen het eigenlijk nooit,  maar netjes  Nederlands geschreven mag evengoed. Deed je dat juist dan schreef geen foute controle “B”.

Punt 62:
Hier hadden we iets nieuws bedacht. Hier gingen na huisnummer 7 de helft van de deelnemers linksaf en de andere helft rechtsaf. De eersten kregen een kunstwerk van Karel Appel te zien en de anderen reden langs een werk van Herman Brood. Mochten, die kunstwerken niet bevallen dan was ook nog tekening van een appel en tekening van een brood. Deed je het goed dan was er een controle “A”, gevolgd dooreen bemande controle, die iedereen kon halen. Dat we even verder nog even de deelnemers uit elkaar haalden was meer voor de fun. Op een broodje en een appeltje stonden geen controles.

Punt 68:
Wij vroegen u na een doodlopende weg links te gaan. Ons reglement echter zegt dat een doodlopende weg geacht wordt niet aanwezig te zijn; dus na iets wat er niet is kun je niet handelen. Dat betekent dan doorrijden en wachten op een opvangcontrole en die stond er ook.

Punt 72:
Rare opdracht: na appeltje-eitje; wij vonden dat gewoon niks en het enige wat erop zat was ook weer blijven doorrijden totdat een controle je nadere instructie geeft; dat was controle “J” die tevens meldde door te gaan met punt 73.

Punt 75:
Vervolgens ging er op bedrijventerrein De Herven iets mis. Het idee van halve vierkante meter en vierkante halve meter was aardig. Maar de uitzetters maakten een klein foutje. De controle “V” plaatsten zij in een verkeerde weg en dat gaf een hoop gedoe. Toen we dat uiteindelijk door hadden was het kwaad al geschied. Vlug die controle weggehaald. Maar er waren al meerdere auto’s gepasseerd. We hebben besloten om dit punt te neutraliseren.

Punt 81:
Abrikoos gaf nogal wat commotie; Koos in een abri is geen abrikoos. Een volgende tekening bracht ook niet dat lekker vruchtje, maar wel dat potje abrikozen wat juist onder de tekening stond zorgde voor het gewenste gevoel bij de deelnemers. Achteraf gezien was deze opdracht op de relatief drukke Hervensebaan niet zo’n goede oplossing. Hier kon je de foute “T” of de goede “K” halen.

Punt 85:
Een deur dichtmaken is geen dichtkunst. Speciale dichtregels dat is dichtkunst. Dus pas handelen na tekening 2. Als je het daar verder goed deed dan haalde je controle “U” en iedereen kwam nog langs controle “S”.

Punt 89:
Dat was het sluitstuk, dus niet zomaar de TC inrijden, nee eerst nog een keurig rondje rijden om voor het juiste sluitstuk de controle “E” te halen en niet de foute “H” en pas dan de tijdcontrole aandoen.

Lightroom (2015_tek_01.JPG en 35 andere)