Uitleg 63e HKR 2016

Thema 63e Hots-Knots-Rit (2016) “Lusthof Jheronimus”

Aardappel Knots EquipeEven na Carnaval, wanneer de alcoholdampen weer zijn opgelost, de wind is gaan liggen en de regen plaats heeft gemaakt voor een Jeroen Bosch-zonnetje, is het tijd om de uitleg te schrijven van de succesvol verlopen 63e Hots-Knots-Rit. De opdrachten, die verband houden met al of niet ( ligt eraan of je het bekijkt vanuit de ogen van de organisatie, of die van de deelnemer) grappige situaties vermelden we puntsgewijs.

Punt 2:
In de ogen van de uitzetters een (te) makkelijke grap. Er werd uitbundig in- en buitenshuis rood, wit, en geel versierd. Jammer dat meerdere deelnemers het bordje met tekst “DLW” aan de eerste de beste straat rechts (knots) over het hoofd zagen. Dat bordje heeft er echt de hele middag gestaan. De eerste reglementaire weg rechts gaf een letter “G”.

Punt 4:
De tekening met een monster had voor u als deelnemer echt wel waarde en was dus geen “monster zonder waarde”. Even verder doorrijden bracht u de goede controle “O”

Punt 11:
Wij dachten dat een hagedisje, gemonteerd op een deurkozijn geen draak was, daarvoor hadden we even verderop en tekening bij een van de huizen mogen weghangen. Laat nu echter dat hagedisje nogal veel lijken op het Indische Draakje. Reden genoeg voor ons om achteraf controle “F” te neutraliseren.

Punt 16:
Bij controle “R” was iets soortgelijks aan de hand. Wij wilden u bij gesloten luiken het verschil tonen tussen open- en gesloten ogen. Echter de wijds verspreidde oeteldonkse poster van dit jaar, die vele woningen langs de route sierden, ook langs de Verdistraat, bevatte misschien wel twintig poppetjes met gesloten oogjes; dus met gesloten luiken. Reden voor de organisatie van de rit om de controle niet ontvankelijk te verklaren.

Punt 19:
Na dit punt wilden wij alle deelnemers via controle “H” laten weten door te gaan met punt 20 van de routebeschrijving. Echter dat punt 20 heeft terecht geleid tot enige vragen van deelnemers. Nao brug urste weg knots houdt in dat de eerste weg rechts moet worden gegaan. Dit was volgens de regels geen weg maar een gelegenheid (dit i.v.m. een doorlopend trottoir). Ongewild hebben we deelnemers in verwarring gebracht, sorry, we zullen volgende keer beter opletten. Gelukkig stond er direct na punt 20 een hersteloriënteringspunt. De Loekemanstraat was dus snel te vinden.

Punt 21:
Een Bossche schilder hoeft dus geen kunstschilder te zijn. Onze schilder, de maker van al die prachtige tekeningen, had ervoor gekozen om het Bossche schildersbedrijf van Lith te vereeuwigen op de eerste en juiste tekening. De deelnemer die juist handelde kreeg controle “S”.

Punt 22:
Erna was het zaak om even op de verkeersborden te letten. Op het eind van de beide straten, die gereden konden worden stonden borden, die aangeven dat rechtsaf daar verplicht is. Dus daar was niet het moment “op ut end van de weg knots”. Als je dat wel vond dan kreeg je verderop de foute controle “T”. De deelnemers die het goed deden kregen niets; maar allen kregen erna wel een controle “B” met extra vermelding: doorgaan met punt

Punt 26:
van de routebeschrijving.

Punt 29:
“Nao straatnaambord van een brabantse schilder knots” was de opdracht en de tekening toonde het straatnaambord “Vincent van Goghlaan”. Wij vinden dat een straatnaambord eigendom is van bijvoorbeeld de gemeente en niet van degene naar wiens naam die straat is genoemd. Als je na de tekening doorreed dan loodste een controle “K” je weer op de juiste route.

Punt 33:
Even verderop in de Herman Moerkerklaan werd de deelnemer via tekeningen waarop J.Bosch met een palet in de hand stond uitgenodigd om linksaf te gaan. De tekst van de opdracht was “nao palet waar Bosch mee schilderde (linksstaand) hots. Schilderen doe je met een kwast, spatel, penseel, of zoiets, maar een palet is wat onhandig om schilderwerk mee te doen. Deelnemers die niet juist handelden kregen of controle “U” of niets. Bleef je doorrijden dan werd je beloond met controle “P”.

Punt 40:
In Hintham Noord hadden we twee tekeningen weggehangen met kleurplaten. De eerste kleurplaat moest nog worden ingekleurd maar is en blijft een kleurplaat. De controle deden we op de foute (tweede) weg; het was controle “L”. Erna plaatsen we een controle “A” voor allen, met de vermelding door te gaan met punt 43.

Punt 46:
Aangekomen in de Herven plaatsten we een foutcontrole “C”, die weinig problemen opleverde. 55. De opdracht “engeltje met duveltje” leverde bij menig rijder meer problemen op. Wat nu te doen? Tekening 1 vonden wij als uitzetters niet de juiste. Handelen na de erop volgende tekening leverde controle “E” op.

Punt 65:
In de wijk de Donk waren twee tekeningen geplaatst. De opdracht was te handelen na een maand met 29 dagen. Tekening 2 liet een kalenderblad zien van februari 2016. Inderdaad een maand dus met 29 dagen. Tekening 1 echter toonde de maand april, die ook zoals alle andere maanden 29 dagen en zelfs een paar dagen meer heeft. Links gaan na de eerste tekening leverde de goede controle “D” op. TC: Hier kon u even (sanitair) stoppen in “De Lachende Vis” en tevens un spelluke doen en enige winstpunten pakken.

Punt 73:
Na de herstart ging je links de af. Dat ging via opdracht 73 en niet omdat er een verkeersbord ‘verboden voor auto’s’ stond. Dit bord had namelijk een onderbord, dat aangaf dat het verboden zijn ervan pas over 1000 m’ inging. Verderop pas linksgaan leverde foutcontrole “F” op en een verzoek om te keren en door te gaan met punt 75.

Punt 76:
Een monster is niet alleen een eng dier; in dit geval toonde iemand een wandtegel als monster. Juist handelen leverde geen controle op. Hier fout rijden zorgde voor controle “L”.

Punt 83/84:
Het reglement zegt dat in twee op elkaar volgende opdrachten niet hetzelfde oriëntatiepunt mag worden gebruikt. Dus nadat punt 83 was uitgevoerd moest op zoek worden gegaan naar een nieuw beeld op sokkel. Werd dat gevonden dan werd dat beloond met controle “A”.

Punt 88:
Ik weet niet hoe alle deelnemers over deze opdracht dachten, maar wij vonden hem leuk. Het woord beeldtenis is een niet bestaand woord en daar ging het om; het ging niet om de beroemde Bossche Jeroen. Dus even een rondje om het Spaanse Matplein en je kon kennismaken met de correcte opvangcontrole “J”.

Punt 92/95:
Dit punt bracht u als je een borstbeeld had gezien bij de bemande controle. Even een klein rondje om de rotonde bracht je vervolgens naar een sprekend portret, in dit geval een zeer goed gelijkende afbeelding van Willem de Zwijger, die voor een tweede ontmoeting met de stempelcontrole zorgde. Zelfs als je het hier niet goed deed dan zorgde een verderop geplaatste controle “T”, die er voor iedereen stond, dat de route kon worden vervolgd met punt 97.

Punt 101:
Een hooiwagen is niet alleen zo’n hoog opgetaste boerenwagen, zoals die voorkomt om een schilderij van Bosch, maar ook een min of meer spinachtig dier met acht lange poten. Dat beestje kwam voor op de eerste tekening, die we in Orthen hadden opgehangen; na tekening 2 stond de foutcontrole “B”.

Punt 104:
Na hooiwagen was de opdracht “strooiwagen” een klein instinkertje. Een wagen vol stro, zou misschien een strowagen kunnen zijn. Een strooiwagen is onder andere zo’n truck, die is uitgerust om aan gladheidsbestrijding te doen. Bij juiste interpretatie ontving de deelnemer controle “K”.

Punt 110/114:
De laatste loodjes waren in de wijk “De Vliert” gelegd. Hier moesten drie soorten bier worden herkend. De eerste tekening had drie merken bier allen pilsener. Niet juist dus om direct rechts te gaan en controle “U” te noteren. Even verderop vond u een tekening met daarop drie verschillende biersoorten. Erna kwam je nogmaals langs deze tekeningen om een “drinkeboer” te vinden. Zoiets is niet te vinden omdat iemand die graag drinkt, of teveel drinkt, wordt aangeduid als “drinkebroer”. Linksaf gaan betekent of geen controle halen of controle “C” halen wat allebei niet juist was. Rechtdoor blijven gaan en de opdracht doorgaan met punt 115 en controle “M” halen zorgde voor de laatste goede move van de middag.

De uitzetters, verenigd in het Emmer Genootschap Oeteldonk EGO, hopen dat jullie allen het tijdens de rit een beetje naar de zin hebt gehad, maar ook dat na het lezen van deze uitleg je niet teveel ontgoocheld bent geraakt. We zien je graag terug op zaterdag 25 februari 2017 voor de 64e editie van de Hots-Knots-rit, met een nieuw thema dat we via deze website t.z.t. bekend zullen maken.

Lightroom (2016_01.JPG en 29 andere)