Uitleg 66e HKR 2019

Thema 66e Hots-Knots-Rit (2019) “Roet 66 in Oeteldonk”

Uitleg van de 66e Hots-Knots-Rit -2019 “Roet 66 – Hots-Knots, zesenzestig jaor onderweg”. De weersvoorspellingen gaven aan dat we onstuimig weer konden verwachten. Echter deze jubilerende 66e Hots-Knots-Rit had de weergoden helemaal mee. Vanaf het opstellen van de auto’s vanaf ongeveer 11.33 uur tot nadat de start van de eerste tot en met de laatste 128e deelnemer was het stralend weer en kon lekker geflaneerd worden over de Parade en omgeving. De vele toeschouwers bij de start van onze Hots-Knots-Rit zagen veel mooi versierde auto’s. De versierders, die in de top van het klassement voorkwamen, hadden creaties gemaakt, die deelname aan de grote Oeteldonkse optocht waardig waren.

Puntsgewijs geven we even aan hoe de organisatie de diverse grappen en foefen heeft bedacht.

Punt 4:
Het ging om Lucky Luke en de gebroeders Dalton. Normaal zijn dat een viertal. Op de eerste tekening kwamen slechts twee Daltons voor; maar dat zijn toch ook broers; dus goed. Controle “A” was de beloning.

Punt 7:
Na huisnummer “11” werd gevraagd om knots (rechts) te gaan. Dat kon meteen op een soort parkeerterrein. Daar stond controle “B” met een verdere opdracht.

Punt 15:
Twee tekeningen besteedden we aan asterisk en obelisk. De eerste was meteen juist. Daar stond
een stenen paal (obelisk) en een speciaal leesteken (*). Werd tekening 2 als juist beoordeeld dan
haalde je de foutcontrole “C”.

Punt 25:
We probeerden door vaak meermaals “urste hots” te gebruiken de deelnemer in verwarring te
brengen. Dat lukte als die deelnemer een dubbele stempel “22” kreeg van de controleuse.

Punt 31:
Je zag tweemaal een bushalte maar dan wel links van de route en die kant moest je niet opkijken.
Verderop was er een tekening met een bushalte, die rechts van de weg stond; daarna handelen
bracht de goede controle “G” op.

Punt 33:
Het bier en wijnglas bracht weinigen in verwarring. Beide tekeningen hadden dan wel een
bierglas en een wijnglas, maar geen bier en een wijnglas. Doorrijden tot een opvangende controle
met een “F” met vermelding “1L- en doorgaan met punt 37” werd de beloning en niet dus de
controle “H”.

Punt 39:
Na zes elfjes knots gaan is echt pas handelen na zes van die fabelfiguurtjes. Werd dat gedaan dan
was controle “F” het juiste resultaat.

Punt 45:
Het ging nu om een kalf, terwijl de eerste tekening een lammetje afbeeldde. Veel woningen, daar
ook, hebben een kalf, namelijk een bouwkundig element, een dwarsstuk in het kozijn, of zoiets. Dus
de eerste weg rechts was de juiste. De fouterikken haalden foute controle “J”

Punt 48:
Nog een keer hadden we het over bushaltes. Rechts van de route bevond zich slechts één
bushalte. Dus door blijven rijden tot er een keercontrole “L” die de deelnemer terugstuurde naar de
rest van de routebeschrijving.

Punt 49:
Een limousine is echt een beetje groot uitgevallen auto. Een limousin is een speciaal ras van
koebeesten. Tekening twee was dus de juiste en leverde controle “Z” op.

Punt 56:
Dat een pink een eenjarig koetje is werd duidelijk als je eerst de nog betere tekening voorbij was
gereden. De eerste tekening had een afbeelding van de ( voor sommige) populaire zangeres Pink,
bovendien hield zij een microfoon vast met al haar vingers; dus ook met haar pink. Dus de eerste weg
gebruiken en controle “M” noteren was de bedoeling; pas na dat koetje handelen leverde de fopper
“N” op.

Hierna was er een welverdiende sanitaire stop, ook wel rust genoemd. Hier moest nog even een
spelletje worden uitgevoerd. Wij dachten dat dat best moeilijk was, maar veel deelnemers legden
gemakkelijk elf lucifers op de hals van een bierflesje. Overigens nog meer deelnemers haalden het
gewenste resultaat niet.

Punt 61:
Een dubbel straatnaambord vond je niet, wel een enkel straatnaambord met twee straatnamen.
Het parool was dus hier doorrijden en hopen op een controle met opdracht. Dat was dus het geval
met controle “O”, die verder aangaf te keren, rechtsaf te gaan en door te gaan met punt 62 van de
routebeschrijving.

Punt 66:
Heel toevallig hadden we op punt 66 een grapje met “Roet 66”. Ook al hing de eerste tekening op
de kop en de tweede wel correct moest toch niet linksaf worden gegaan. Er stond namelijk veel meer
tekst als we om vroegen. Dus doorkarren en wachten op een opvangcontrole, in dit geval de “P”.

Punt 70:
Je moest uitkijken naar en houten bank. Nu de eerste zitbank was slechts deels van hout en
verder van gietijzer, dus geen houten bank te noemen. De daaropvolgende tekening ging over
houten gebouw waar een filiaal van ING in was gevestigd. Zoiets kun je toch geen houten bank
noemen. Gewoon blijven rijden en wachten op controle “S” die vertelde door te gaan met punt 74, dat was
wat er moest gebeuren. De controle “D” was dus fout.

Punt 72:
Er was weliswaar een doodlopende weg (pas na 70 meter) maar onze regels zeggen dat een
doodlopende weg als niet aanwezig moet worden beschouwd, dus nu ook niet, gewoon doorrijden
en de controle “A” noteren.

Punt 75:
Klein missertje, die had er niet moeten staan. Maar snel ontdekt en vlug een controle “7”
geplaatst met de vermelding “doorgaan met punt 76” en het probleem, was opgelost.

Punt 77:
Het deelstreepje (herhalingsteken) stond daar onterecht. Dus na een van de tekeningen rechts
gaan was fout. Doorrijden had meer zin, want dan haalde je controle “T”‘.

Punt 81:
Een rendier kwam je daar niet tegen. Een kip kan in een ren verblijven en Speedy Gonzalez kan
hard rennen maar dat maakt hen nog geen rendieren. Een ander nogal noordelijk verblijvend dier,
namelijk de eland dat is ook geen rendier. Ook hier was het beste om door te blijven rijden en op
aanwijzingen van de organisatie te wachten. Dan haalde je niet de foute “R” of niets maar controle
“U” en dat was goed.

Punt 85:
We wilden je na 44 meter (of verder) naar rechts laten afslaan. De eerste weg was op veel
minder dan de gevraagde afstand. Deed je dat dan haalde je uiteindelijk de “W”. Deed je het juist
dan haalde je helemaal niets.

Punt 87:
Veurrangsweg hots dat diende je te doen direct na het eerste voorrangswegbord en dat was net
voor de ‘echte’ voorrangsweg, je moest het ‘kennelijk’ fietspad op. Controle “Q” op de ‘grote’ weg
was dus niet zo goed.

Punt 97 t/m 101:
Hiervan hadden we, als uitzetters, grote verwachtingen. Wie weet nu eigenlijk dat een
zebra een Kaapse ezel is. Verderop hadden we een schildersezel achter het raam laten plaatsen en
dat is natuurlijk ook niet zo’n logische invulling van het onderwerp. Maar we moesten hier toch
ingrijpen omdat er een controle was weggehaald. We hebben deze controles dus geneutraliseerd.

Punt 106:
Je kwam helemaal terug bij het begin van de rit en moest bijna hetzelfde doen. Nu moet je na
huisnummer “22” de eerste weg rechts nemen. Dus nu niet over de gelegenheid, zijnde het
parkeerterrein, maar mooi over de ernaast liggende weg.

Punt 111:
Die tekeningen van asterisk en obelisk hingen er nog netjes. Maar we vroegen om na
huisnummer “2” (linkstaand) af te slaan. Nu is linkstaand iets anders als linksstaand. Dus even
doorrijden en controle “Z” noteren op de controlekaart en dan vervolgens naar de laatste
tijdcontrole doorrijden.

De uitzetters van deze 66e Hots-Knots-Rit, het Emmer Genootschap Oeteldonk (EGO) hoopt dat deze
uitleg er voor heeft gezorgd dat jullie nu snappen wat zij jullie hebben voorgeschoteld. Misschien
helpt het in de toekomst om nog veel meer plezier te hebben aan het deelnemen aan de volgende,
zijnde de 67e Hots-Knots-Rit op 22 februari 2020.