Uitleg 67e HKR 2020

Thema 67e Hots Knots Rot (2020) ” Ut schrikkeluk groots Hots-Knots-Sirkus”

Uitleg van de 67e HOTS-KNOTS-RIT 22-02-2020.
De 67e Hots-Knots-Rit stond in het tekenen van “Ut schrikkeluk groots Hots-Knots-Sirkus”, veel opdrachten hadden dan ook te maken met het circus, of hadden er een relatie mee. Meer dan 11×11 deelnemende equipes deden er mee in kregen de volgende “problemen” voorgeschoteld. Puntsgewijs wordt dat uitgelegd

Punt 2:
Een affiche veur ut circus hoeft geen affiche te zijn betreffende het circus. De eerste tekening met een affiche derhalve meteen goed. Handelde je pas na de tweede tekening dan werd dat gewaardeerd met een foutcontrole “A”

Punt 6:
In de naam Olivier B. Bommel zit een afkorting, die niet in ons lijstje van afkortingen voorkomt. Bemerkte je dat niet dan stond foutcontrole “B” er om je weer op het juiste pad te brengen. De opdracht kan dus niet uitgevoerd worden dus doorrijden tot controle “C” die je weer op het juiste spoor bracht.

Punt 10:
Nao koordanser hots, dat is ook een opdracht die niet kan. Het beroep van deze acrobaat is koorddanser. Dus gewoon door blijven rijden totdat een controle “D” je de aanwijzing geeft door te gaan met punt 13 van de routebeschrijving.

Punt 16:
De eerste van de twee getoonde tekeningen van pistes was meteen al de juiste en zou controle “G” opgeleverd moeten hebben. Echter de controle bleek te zijn verdwenen; dus is deze controle geneutraliseerd.

Punt 18:
Huisnummer “36” was niet onderstreept, noch voorzien van de tekst “linksstaand” dus kon niet uitgevoerd worden. Doorrijden en wachten op aanwijzingen bij controle “H”.

Punt 25:
Nao trapeze hots was de opdracht. Een trapezium is ook een trapeze. We toonden een tekening van een trapezium, maar aan de woningen kun je ook deze vorm tegenkomen. Zie o.a. de verhoogde daken. De bemande controle beloonde de deelnemer met stempel “31”.

Punt 26:
Daaropvolgend was de eerste einde weg situatie geen einde weg maar een verplichte rijrichting naar rechts. Als je het juist deed dan haalde je controle “P” met opdracht “1R-2Ren doorgaan met punt 27”. Je kwam dan nogmaals langs stempelcontrole “31”. Hand in eigen boezem stekend zegt de organisatie dat controle “P” niet erg zichtbaar opgesteld stond, excuses daarvoor.

Punt 31:
De verkeerslichtinstallatie is niet groen van kleur, wederom gewoon doorrijden en wachten op aanwijzingen bij controle “K”

Punt 33:
Afgebeeld is een typische eenwieler, die door een ander wiel wordt aangedreven. Eerste tekening derhalve juist en dus geen foutcontrole “F” noteren, die pas stond na de tweede tekening van een eenwieler.

Punt 44:
De eerst voorkomende tekening was de bek van een soort van salamander, echter die tekening was vergezeld van een fotolijst met daarin een getrouwe afbeelding van een vogel, die kikkerbek wordt genoemd. Dus wel de eerste weg hots gaan berijden en de controle “J” noteren. Verderop was er nog een tekening van een enge gekko en tenslotte ook een van een kikker met een wel zeer aanwezige bek.

Punt 48:
Een arabier is geen flesje ARA-bier maar dit is wel een grap van de uitzetters. En een arabier is een grap; dus wel eerste weg links en niet na de tweede tekening links gaan en de fopcontrole “R” noteren.

De tijdcontrole en rust in De Lachende Vis werd opgeleukt met ut spellukke. Dit keer was het vlooienspel de veroorzaker van 0 tot en met 11 winstpunten.

Punt 57:
Met pad bedoelden wij o.a. het fietspad en een pad naar een voordeur, dus de eerste weg rechts die beschikbaar was en niet doorrijden tot een die enige tekening van een zo enge pad. Controle “L” was de beloning.

Punt 58:
Voordat er een einde weg situatie aankwam was er de mogelijkheid om zoveel mogelijk rechtdoor te rijden, via een soort van keerlusje, waar controle “M” stond.

Punt 59:
Verderop stond controle “X”, die alle deelnemers de goede raad gaf om door te gaan met punt 59.

Punt 61:
En pinquïn is een herkenbaar dier, maar in routebeschrijving stond een pinguin ( de tweede i had geen dubbel puntje) en dat is niks. Dus doorrijden tot opvangcontrole “W”.

Punt 63:
Allen haalden op het Spaanse Matplein de bemande controle “2”.

Punt 70:
Vervolgens ging in Engelen de route met opdrachten weer verder met tekeningen van piccolo’s. De eerste was een dwarsfluit, de tweede was een liftboy wat een correcte piccolo is en er was nog een derde met een klein dwarsfluitje (piccolo), maar dan werd de goede “O” gemist en de foutieve “N” gehaald.

Punt 75:
De evenwichtsbalk was in het speeltuintje aanwezig. De ervoor geplaatste tekening met een kikker op de brug met ongelijke leggers was slechts ter afleiding. Een bemande controle hield in de gaten uit welke richting dat je kwam. Stempel “11” was juist; stempel “5” minder juist.

Punt 80:
Even een actueel onderwerp. Nee nu niet Zwarte Piet of negerzoen. Het ging om een moorkop. De eerste tekening was er een van een chocolade bol (bossche bol). Het tweede gebakje had wel een dot room op de top; dus een moorkop. Dat leverde controle “T” op. Er was zelfs nog een derde tekening met een moorkop, maar dan was je de juiste al voorbij.

Punt 84:
Ballerina’s zijn buiten balletdanseressen ook een bepaald soort schoentjes. Onze tekenaar had zich goed laten voorlichten en tekende het juiste schoeisel. Tekening een was die waarna gehandeld moest worden. Op tekening twee was een hele echte ballerina bezig met een dansoefening. Controle “V” zorgde dan voor een foutje.

Punt 88:
Tweemaal achter elkaar hetzelfde oriëntatiepunt gebruiken mag niet. Doch hier waren het twee na elkaar geplaatste straatnaamborden, weliswaar aan hetzelfde paaltje. Dit kan wel, dus gewoon na opdracht 88 naar hots (links) gaan en niet doorrijden tot de corrigerende controle “i”.

Punt 94:
Op zoek gaan naar huisnummer elf was niet zo moeilijk. Het stond in cijfers en letters op de woning, die je passeerde. In de routebeschrijving echter dient een geschreven tekst tussen aanhalingstekens en met hoofdletters te worden vermeld. Dat laatste had de organisatie bewust vergeten. Doorrijden en wachten op controle “Z”, die meldde door te gaan met punt 95 bracht de oplossing.

Hierna naar de laatste tijdcontrole was slechts behoorlijk lang zoeken naar huisnummer 100.

Tot zover de compacte uitleg van een geslaagde 67e Hots-Knots-Rit. Dank voor jullie deelname en tot volgend jaar.

Heet van de naald:
Het thema voor de 68e Hots-Knots-Rit is er nu al: “Wondere OnderWaterWereld” kortgezegd “WOWW”